Celem naszej firmy jest maksymalne i długotrwałe zadowolenie naszych klientów, dzięki któremu czerpiemy tak wielką satysfakcję
Celem naszej firmy jest maksymalne i długotrwałe zadowolenie naszych klientów, dzięki któremu czerpiemy tak wielką satysfakcję
biuro@honesto.elblag.pl
509-324-160

Kontakt

Honesto Sp. z o.o.
ul. Ogólna 49a, 82-300 Elbląg

jb@honesto.elblag.pl
tel. 509-324-160

ag@honesto.elblag.pl
tel. 503-601-677

lr@honesto.elblag.pl
tel. 500-873-394

biuro@honesto.elblag.pl
tel. 515-992-443

Wysyłając formularz udzielam dobrowolnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w ww. formularzu, w celu oferowania mi produktów oraz realizacji niezbędnych działań przed zawarciem umowy dotyczącej ww. produktów. Zostałem/am poinformowany/ana o prawie dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania oraz prawie do cofnięcia zgody lub zmiany w każdym czasie.